Direct afspraak maken?

  023 - 561 9595

  Main menu

  Bijzondere tandheelkunde

  ‘Bijzondere tandheelkunde’ omvat de tandheelkundige zorg voor mensen met een ernstige aandoening. Dit zijn personen die met de reguliere zorg niet de functies van het gebit kunnen behouden of krijgen die gelijkwaardig zijn aan de functies die zij in normale omstandigheden zouden hebben gehad.

  De term ‘bijzonder’ wil niet per se zeggen dat het om moeilijke tandheelkunde gaat, maar om de aanspraak die deze mensen via de zorgverzekering maken op bijzondere tandheelkunde.

  De ernstige aandoening van deze mensen kan betrekking hebben op de aangezicht, mond, kaken of gebit. Enkele voorbeelden:

  1. u bent geboren met een afwijking van de mond en/of kaken (b.v. “hazenlip”);
  2. u heeft vanaf het begin tanden met een afwijkende bouw;
  3. u heeft kanker in de mond gehad en/of u bent bestraald in het hoofd-halsgebied;
  4. u heeft een ongeluk gehad waarbij uw kaak is gebroken geweest en u bent daarbij enige tanden of kiezen kwijtgeraakt;
  5. u heeft geen tanden en kiezen meer en u heeft zeer ernstig geslonken kaken waardoor u problemen heeft met het dragen van een kunstgebit;
  6. u mist van nature enkele tanden en kiezen op strategische locaties;

  Daarnaast kunnen het andere aandoeningen zijn, die niet direct betrekking hebben op het gebit, maar die reguliere tandheelkundige zorg onmogelijk maken. Een paar voorbeelden:

  1. u heeft een verstandelijke beperking
  2. u bent extreem angstig voor de tandarts (met klachten van fobische angst)
  3. u heeft een extreme kokhalsneiging
  4. u heeft een dermate ernstige lichamelijke beperking dat tandheelkundige behandeling op een normale wijze niet mogelijk is (spasticiteit, ziekte van Parkinson etc)

  Tenslotte kan het betrekking hebben op een ziekte met ernstige gevolgen voor het gebit. Twee voorbeelden

  1. u heeft een ernstige ziekte waarbij de tanden ernstig te lijden hebben (mogelijke voorbeelden: niet instelbare diabetes, HIV, Aids)
  2. u heeft een ernstig tandheelkundig probleem waardoor een medische ingreep niet mogelijk is en uitgesteld moet worden (open hartoperatie, maar met verborgen ontstekingen in de mond)

  Waar kunt u deze hulp krijgen?

  Soms kan uw eigen tandarts u helpen. Maar meestal vergt deze hulp specifieke kennis en ervaring die niet elke tandarts in huis heeft. Uw tandarts kan u dan verwijzen naar een speciaal Centrum voor bijzondere tandheelkunde. In Nederland zijn er ruim 15 grote centra voor bijzondere tandheelkunde en enkele kleinere. Ook kan uw tandarts u verwijzen naar een andere tandarts met specifieke kennis en vaardigheden, gericht op uw probleem. Uw tandarts weet daarvan en anders uw zorgverzekeraar. Informeer ernaar als u denkt in aanmerking te komen voor deze bijzondere hulp.

  De zorgverlening in de bijzondere tandheelkunde is gericht op uw specifieke probleem en is daarom (in principe) van tijdelijke aard. Voor de overige tandheelkundige zorg dient u een beroep te blijven doen op uw eigen tandarts.
  Om voor vergoeding in aanmerking te komen dienen de behandelaars altijd voorafgaand aan de behandeling deze bij uw zorgverzekeraar aan te vragen. Omdat het een vergoeding vanuit de basisverzekering betreft, is het wettelijk eigen risico van toepassing. Bij langdurige zorg komt deze wettelijke eigen bijdrage jaarlijks terug. Bovendien geldt er in bepaalde gevallen een eigen bijdrage (zoals bij de eigen tandarts).

  Tandartsenpraktijk Hoofddorp

  Tandartspraktijk Nieuw-Vennep

  × Direct afspraak maken?